ECO-FRIENDLY

목재, 그리고 친환경 소재를 이용한다는 것은 우리가 숨을 쉬기 위함과 같습니다.

공지사항

공지사항 가구제작 기초과정 73기 수강생을 모집합니다
2017-05-11 12:53:56
디랜드 <> 조회수 1783
112.165.216.141

 

 

 

 

"가구제작 기초과정 73기 수강생을 모집합니다"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기초공구 사용법 및 목공기초 이론수업을 통해

 

생활에 필요한 가구들을 직접 만들 수 있는 교육과정입니다.

 

 

 

 

 

■  개강일정  :  2017년 07월 01일 토요일, 오전 10시

 

 

 

■  교육일정  :  6일 과정 (1회 3시간) 총 18시간

 

 

 

주말반  :  7월 1일(토) / 7월 2일(일)

      7월 8일(토) / 7월 9일(일)

      7월 15일(토) / 7월 16일(일)

 

 

■  교육비용  :  320,000원 (공통실습과제 목재비 포함)

 

 

 

 

 

 

   

 


 

 

 

 

 

 

※ 배우자분과 같이 접수하시면 교육비는 1명분만 받아요♥ 

 

 

 

 

 

교육문의 및 접수 

☎  043)233-9700 

 

 

가구제작기초과정 온라인 접수

   http://www.cjdiy.co.kr/myreg/cp870332

 

 

 

 

 

 

 

 Customer Center

충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1128-1 (비하동) 28376


043-233-9700

master@cjdiy.co.kr

301-86-30527

Seong You-kyung

DLAND

COOPERATIVE ASSOCIATION